Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Poszukiwanie prawdy w procesie cywilnym – ideał czy rzeczywistość?

Katedra Prawa Prywatnego
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
serdecznie zaprasza na

Ogólnopolską Konferencję Naukową
Poszukiwanie prawdy w procesie cywilnym – ideał czy rzeczywistość?

Radom, WPiA UTH, 25-26 listopada 2021 r.

Patronat honorowy

Radosław Witkowski

Prezydent
Miasta Radom

Prof. dr hab. Sławomir Bukowski

JM Rektor
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Patroni

adw. Przemysław Rosati

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

adw. Marek Jagielski

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu

adw. Paweł Gieras

Prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury

Patroni medialni

Sponsorzy