Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Poszukiwanie prawdy w procesie cywilnym – ideał czy rzeczywistość?

Program konferencji

Program I dnia:

25 listopada 2021 r.

 • 17.00 koktajl powitalny w foyer Teatru Powszechnego w Radomiu (Plac Jagielloński 15)
 • 17.30 spektakl komediowy „Napis”
 • 19.30 uroczysta kolacja w hotelu „Aviator” (ul. Malczewskiego 18, 350 m od teatru)

Program II dnia:

26 listopada 2021 r.

 • 9.00-9.30 rejestracja – Aula Główna UTH Radom, ul. Chrobrego 31
 • 9.30 otwarcie konferencji
 • 10.00-10.50 Panel I – Aksjologiczne i filozoficzne aspekty poznania prawdy
  moderator – dr hab. Sławomir Patyra, prof. UTH Radom
  Prawda jako wartość sprawiedliwego procesu, dr hab. Tadeusz Zembrzuski, prof. UW
  Pojęcie prawdy w ujęciu filozoficznym, dr Paweł Skuczyński, UW
  Czy ograniczenia w dochodzeniu do prawdy obiektywnej mogą powodować konflikt między ius a lex?, ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. UTH Radom
  Dylematy sędziego sądu prawa, SSN w st. spocz. Irena Gromska-Szuster
  Dyskusja
 • Przerwa kawowa 11.15-11.45
 • 11.45- 12.35 Panel II – Wybrane zasady postępowania cywilnego umożliwiające i ograniczające poznanie prawdy w procesie cywilnym
  moderator – prof. dr hab. Karol Weitz, SSN.
  Pojęcia prawdy formalnej i materialnej w procesie cywilnym, dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska; prof. USz
  Zasada kontradyktoryjności a poznanie prawdy w procesie cywilnym, prof. Andrzej Jakubecki, UMCS
  Poznanie prawdy w procesie cywilnym a formalizm procesowy, prof. Sławomir Cieślak (UŁ)
  Poznanie prawdy a model postępowania odwoławczego, SSN w st. spocz., prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski  (ALK)
  Dylematy sędziego sądu prawa, SSN w st. spocz. Henryk Pietrzkowski
  Dyskusja
 • Przerwa obiadowa 13.00-14.00
 • 14.00.-15.15 Panel III – Środki dowodowe umożliwiające i ograniczające poznanie prawdy w procesie cywilnym
  moderator – dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH Radom
  Umowy dowodowe a poznanie prawdy; dr hab. Andrzej Torbus, prof. UŚ
  Dowód z zeznań świadka a poznanie prawdy; dr hab. Agnieszka Góra Błaszczykowska, prof. A.Sz.Woj.
  Prekluzja dowodowa czy prekluzja „objętościowa”?; adw. dr Monika Strus-Wołos, UTH Radom
  Poznanie prawdy a tzw. trudne sprawy, ze szczególnym uwzględnieniem uprowadzeń rodzicielskich; adw. dr Marcin Białecki, UKSW
  Sąd Najwyższy jako sąd prawa a możliwość uwzględniania nieprawidłowości w zakresie ustaleń faktycznych; SSN w st. spocz. Antoni Górski (on-line)
  Dyskusja
 • Przerwa kawowa 15.30-16.00
 • 16.00-17.00 Panel IV – Rola sądu i stron w dążeniu do poznania prawdy w procesie cywilnym
 • moderator –Jarosław Łuczaj, Sędzia WSA w Warszawie
  Sędzia aktywny czy pasywny – rola sądu w poznaniu prawdy; dr Urszula Żółtak, Sędzia SR dla Warszawy-Mokotowa,
  Rola pełnomocników procesowych w dążeniu do poznania prawdy; adw. dr Andrzej Malicki, NRA
  Psychologiczne aspekty dochodzenia do prawdy w przesłuchaniu świadków; prof. dr hab. Ewa Gruza, UW
  Poznanie prawdy w postępowaniu odrębnym z zakresu prawa pracy; dr hab. Mariusz Wieczorek, prof. UTH Radom
  Dylematy sędziego sądu faktów, SSR Zbigniew Miczek
  Dyskusja
 • 17.15 Zakończenie konferencji