Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Poszukiwanie prawdy w procesie cywilnym – ideał czy rzeczywistość?

Tematyka konferencji

Poszukiwanie prawdy w procesie cywilnym – ideał czy rzeczywistość?

Quid est veritas? - Cóż to jest prawda?

Celem konferencji „Poznanie prawdy w procesie cywilnym – ideał czy rzeczywistość” jest rozważenie tego, czy i w jakim stopniu dążenie do poznania prawdy w procesie cywilnym determinuje jego przebieg, jakie są interakcje zasady prawdy materialnej, którą powszechnie uważa się za jedną z najważniejszych zasad postępowania cywilnego, z innymi zasadami rządzącymi tym postępowaniem. Jak odkryć prawdę w procesie cywilnym, gdy sędzia ma ograniczone możliwości poszukiwania jej z urzędu, a strony nie mogą lub nie chcą przedstawić wszystkich dowodów? Czy wyrok sprawiedliwy może być wydany tylko wówczas, gdy sąd pozna prawdę „obiektywną”? Czy w ogóle istnieje „prawda subiektywna”? Jak szukać prawdy, gdy formalizm procedury cywilnej zdaje się przekraczać rozsądne granice? Jaka jest rola strony i jej pełnomocnika w poszukiwaniu prawdy w procesie cywilnym?
Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas konferencji.

Istotnym przyczynkiem do dyskusji, której kierunek wyznacza temat konferencji oraz wstąpienia prelegentów, będą dylematy sędziów Sądu Najwyższego, które były ich udziałem w związku z rozpoznawaniem i rozstrzyganiem spraw cywilnych.

Organizatorem konferencji jest Katedra Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.