Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Poszukiwanie prawdy w procesie cywilnym – ideał czy rzeczywistość?

Organizator

Organizatorem konferencji jest Katedra Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.

Komitet naukowy

  • przewodniczący – dr hab. Mariusz Wieczorek, prof. UTH Radom
  • dr hab. Sławomir Patyra, prof. UTH Radom
  • dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH Radom
  • adw. dr Monika Strus-Wołos
  • sędzia WSA w Warszawie Jarosław Łuczaj

Komitet organizacyjny

  • przewodnicząca – adw. dr Monika Strus-Wołos
  • dr hab. Mariusz Wieczorek, prof. UTH Radom
  • dr Małgorzata Pracka
  • dr Tomasz Dąbrowski
  • dr Beata Wieczerzyńska